Project Description

Dr. Bagdy Emőke

szakpszichológus

Dr. Bagdy Emőke klinikai és alkalmazott egészség szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, emeritus professzor a Károli Gáspár Református Egyetemen, amelynek pszichológia szakát 2000-ben megszervezte és a képzést elindította. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben 34 évig dolgozott, szakigazgató volt a pszichológiai és pszichoterápiás szakterületen. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanszékvezető volt tíz éven át. Prima Primissima díjas, a Magyar Köztársaság Lovagrend tisztikeresztjének kitüntetettje. 50 éve pszichológus. Közel harminc önálló és szerkesztett könyvet írt, több száz tanulmányt, és népszerű tudományos írást tett közzé. Előadásainak száma meghaladja a 2500-at. Ma is aktív, fáradhatatlan és lelkes a szaktudománya népszerűsítésében.  Pályája során feladatának tekinti a lélektani ismeretek terjesztését, a pszichoterápiás kultúra növelését, az iskolai színtéren az önismeretet és pszichológiai tudást növelő ismeretek meghonosítását, a pszichológia szolgálatát. A pozitív pszichológia képviselője.